Ustroj

Organi Društva su Skupština, Nadzorni odbor i Uprava.

Skupštinu Društva čine svi članovi Društva. Svaki član Društva ima toliko glasova koliko poslovnih udjela drži u Društvu. Jedan udio čini jedan glas na Skupštini.

Nadzorni odbor čini pet članova. Skupština bira 4 člana (od kojih je jedan predstavnik radnika), te Osječko-baranjska županija imenuje jednog člana.

Upravu Društva čini jedan član Uprave – direktor koji zastupa Društvo pojedinačno i samostalno.

Direktora svojom odlukom imenuje Nadzorni odbor.