Pravna strana

Radove održavanja javnih cesta mogu izvoditi pravne ili fizičke osobe koje su za te radove registrirane, specijalizirane i tehnički opremljene, te koje raspolažu osposobljenim kadrovima za izvođenje radova održavanja pod prometom.

Državne i ostale ceste koje udovoljavaju uvjetima “više od 4000 vozila na dan” prosječan godišnji dnevni promet (PGDP) imaju ophodarsku službu jednom dnevno, a sama organizacija i ustroj društva omogućavaju brzo pokretanje postupaka intervencije na cestama koje proizlaze iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama.

Radi brzog djelovanja na cestama, u Društvu je uspostavljeno mjesto stalnog dežurstva, u koje se svakodnevno od 00:00 do 24:00 sata zaprimaju pozivi s ophodarskih dionica, te mogu uputiti prijave policije, građana i drugih pravnih osoba u vezi nepravilnosti na javnim cestama, koje se potom prosljeđuju mjerodavnim službama na postupanje.