Kontaktirajte nas

  IME *

  PREZIME *

  EMAIL ADRESA *

  BROJ TELEFONA

  PREDMET

  KAKO VAM MOŽEMO POMOĆI?

  CESTING D.O.O.
  • Vinkovačka cesta 63a, 31 000 Osijek

  • +385 31 234 500

  • +385 31 234 509

  • +385 91 127 43 27

  • MB: 1312944

  • IBAN: HR60 2340 0091 1001 6917 2 (PBZ)

  • IBAN: HR60 2390 0011 1004 3284 8 (HPB)

  Uprava
  • Direktor

   Dubravko Kučinac, dipl.iur.
   e-mail: dubravko.kucinac@cesting.hr
   tel: +385 31 234 510

  • Tajnica direktora

   Dražena Tomanić
   e-mail: drazena.tomanic@cesting.hr
   tel: +385 31 234 511

  • Pomoćnik direktora

   Nikola Ercegovac, ing.građ.
   e-mail: nikola.ercegovac@cesting.hr
   tel: +385 31 234 512

  • Savjetnik direktora

   Marko Bagarić, dipl.ing.građ.
   e-mail: marko.bagaric@cesting.hr
   tel: +385 31 234 526

  Financijsko-računovodstveni poslovi
  Tomislav Kuna, dipl.oec. Voditelj odjela pratećih poslova tomislav.kuna@cesting.hr +385 31 234 530
  Opći i pravni poslovi
  Mario Klarić, dipl.iur. Voditelj skupine općih i pravnih poslova mario.klaric@cesting.hr +385 31 234 520
  Održavanje i zaštita cesta
  Hrvoje Petrović, mag.ing.aedif. Rukovoditelj operative hrvoje.petrovic@cesting.hr +385 31 234 541
  Tehnička priprema
  Zlatko Šaban, mag.ing.aedif. Samostalni referent tehničke pripreme zlatko.saban@cesting.hr +385 31 234 550
  Signalizacija
  Siniša Tatai, ing.prom. Voditelj gradilišta horizontalne signalizacije sinisa.tatai@cesting.hr +385 31 234 555
  Mehanizacija
  Željko Miličević, ing.cest.prom. Voditelj skupine mehanizacije zeljko.milicevic@cesting.hr +385 31 234 560

  Nadcestarije

  • odgovorna osoba:
   Tadija Karalić, ing.građ.
  • Vinkovačka cesta 63 a, Osijek
  • tel.: + 385 31 234 504
  • fax.: + 385 31 234 581
  • E-mail: nc.osijek@cesting.hr
  • odgovorna osoba:
   Roman Rašić, građ.teh.
  • Osječka 7, Beli Manastir
  • tel.: + 385 31 701 880
  • fax.: + 385 31 701 527
  • E-mail: nc.beli.manastir@cesting.hr
  • odgovorna osoba:
   Anka Strelec, ing.građ.
  • Ciglana 8, Donji Miholjac
  • tel.: +385 31 631 773
  • fax.: +385 31 631 750
  • E-mail: nc.donji.miholjac@cesting.hr
  • odgovorna osoba:
   Mario Jackanić, ing.prom.
  • Lavoslava Ružičke 2, Đakovo
  • tel.: +385 31 813 421
  • fax.: +385 31 814 387
  • E-mail: nc.djakovo@cesting.hr
  • odgovorna osoba:
   Mladen Markotić, mag.ing.aedif.
  • Vatroslava Lisinskog 150, Našice
  • tel.: +385 31 613 502
  • fax.: +385 31 613 506
  • E-mail: nc.nasice@cesting.hr
  • odgovorna osoba:
   Ivica Lendić, građ.teh.
  • Vinkovačka cesta 63 a, Osijek
  • tel.: +385 31 234 505
  • fax.: +385 31 234 571
  • E-mail: nc.valpovo@cesting.hr
  • odgovorna osoba:
   Danijel Kozina, mag.ing.aedif.
  • Hrvoje Vukčića Hrvatinića 100, Vinkovci
  • tel.: +385 32 352 001
  • fax.: +385 32 352 002
  • E-mail: nc.vinkovci@cesting.hr
  • odgovorna osoba:
   Jasmin Hadžić, bacc.ing.traff.
  • Sajmište 172, Vukovar
  • tel.: +385 32 455 601
  • fax.: +385 32 430 336
  • E-mail: nc.vukovar@cesting.hr
  • odgovorna osoba:
   Branislav Prskalo, mag.ing.aedif.
  • Vukovarska 8, Županja
  • tel.: +385 32 835 101
  • fax.: +385 32 835 102
  • E-mail: nc.zupanja@cesting.hr
  • odgovorna osoba:
   Boris Čiča, struč.spec.ing.aedif.
  • Dalmatinska 71a, Orahovica
  • tel.: +385 33 675 492
  • fax.: +385 33 675 492
  • E-mail: nc.orahovica@cesting.hr