Osnovna djelatnost tvrtke CESTING d.o.o. je održavanje i zaštita javnih cesta, te ostali radovi u građevinarstvu.

CESTING d.o.o. je dobitnik certifikata bonitetne izvrsnosti, jednog od najvažnijih europskih standarda kojima se definira kvaliteta poslovanja, i koji je međunarodno priznata oznaka ekonomske kvalitete poslovnog subjekta.