Standard

Standard održavanja cesta je vrlo bitan, s obzirom da on određuje normativ utroška materijala, radnih sati vozila, strojeva i radne snage potrebne za izvođenje radova redovnog održavanja.

Primjenom standarda održavanja u punom iznosu osigurava se trajno očuvanje graditeljske, prometne i gospodarske vrijednosti ceste. Standard je, jednostavno rečeno, materijalna vrijednost uložena u prometnice kako bi se održao njihov izvedeni odnosno projektirani nivo.