Osnivanje

Cesting društvo s ograničenom odgovornošću za održavanje cesta osnovala je Osječko-baranjska županija temeljem članka 70. Zakona o javnim cestama (Narodne novine br. 100/1996.).

Skupština Osječko-baranjske županije je na 20. sjednici održanoj 04. travnja 1997. godine, donijela Odluku o osnivanju Društva Cesting d.o.o. sa sjedištem u Osijeku, Vukovarska 122, te je temeljem Izjave o osnivanju isto registrirano na Trgovačkom sudu u Osijeku.

Društvo je s radom započelo 01.02.1998. godine.

Po završetku izgradnje nove Upravne zgrade 2015. godine, Društvo mijenja svoje sjedište i seli na novu adresu u Osijeku, Vinkovačka cesta 63a, gdje se i danas nalazi i obavlja svoju djelatnost.

Skupština Osječko-baranjske županije na svojoj 23. sjednici održanoj 03. listopada 2008. godine (“Županijski glasnik” broj 12/08.), donijela je Odluku o privatizaciji trgovačkog društva Cesting d.o.o. Osijek.

Privatizacijom je izvršen prijenos određenog dijela poslovnih udjela tvrtke Cesting d.o.o. s Osječko-baranjske županije, kao jedinog osnivača i člana Društva na druge ugovorne strane, i to na Hrvatske ceste d.o.o., Virovitičko-podravsku županiju, te radnike Društva kao male udjeličare.

Daljnjim prijenosom poslovnih udjela, tvrtka Cesting d.o.o. ostala je u suvlasništvu Osječko-baranjske županije i malih udjeličara.