Razvoj

Paralelno sa završetkom izgradnje nove upravne zgrade na lokaciji Vinkovačka cesta 63a i početkom rada u istoj u 2005. godini, postupno se uvode nove tehnologije, provodi se informatizacija na nivou cijele tvrtke te dobiva certifikat za ISO standard (ISO:9001 i ISO:14001), 17. listopada 2008. godine.

Između ostaloga tvrtka posjeduje Suglasnost Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja za započinjanje obavljanja djelatnosti građenja skupine C.

Također valja naglasiti da je Društvo za 2015. godinu doseglo najveći međunarodni standard bonitetne izvrsnosti, odnosno posjeduje AAA Certifikat bonitetne izvrsnosti, a koje kriterije zadovoljava samo 5% poslovnih subjekata u Hrvatskoj.

Tijekom svih godina od osnutka tvrtke konstantno se radi na obnavljanju i proširenju voznog i strojnog parka, kao i na educiranju i dodatnom osposobljavanju zaposlenika.