Napredne tehnologije

Prateći svjetske trendove u poboljšanju rezultata poslovanja uvođenjem novih rješenja, u suradnji s Hrvatskim cestama d.o.o. Zagreb, implementiran je sustav za praćenja vozila, posebice kamiona angažiranih u zimskoj službi kao i vozila angažiranih na ophodnji cesta.

Takovo rješenje predviđa da kamion ima ugrađen komunikacijski uređaj koji služi za praćenje kretanja vozila putem GPS sustava i za komunikaciju s tvrtkom.

Na taj način operativnost kamiona u zimskoj službi je poboljšana na zadovoljstvo svih triju strana (investitora, izvoditelja radova i korisnika cesta), jer sustav predviđa mogućnost motrenja kamiona preko digitalnih karti, tako da u svakom trenutku na centralnom portu vidimo pravac kretanja i mjesto stajanja pojedinog kamiona.