Kontaktirajte nas

IME *
PREZIME *
EMAIL ADRESA *
BROJ TELEFONA

PREDMET

KAKO VAM MOŽEMO POMOĆI?

CESTING D.O.O.
 • Vinkovačka cesta 63a, 31 000 Osijek

 • +385 31 234 500

 • +385 31 234 509

 • +385 91 127 43 27

 • MB: 1312944

 • IBAN: HR60 2340 0091 1001 6917 2 (PBZ)

 • IBAN: HR60 2390 0011 1004 3284 8 (HPB)

Uprava
 • Direktor

  Dubravko Kučinac, dipl.iur.
  e-mail: dubravko.kucinac@cesting.hr
  tel: +385 31 234 510

 • Tajnica direktora

  Dražena Tomanić
  e-mail: drazena.tomanic@cesting.hr
  tel: +385 31 234 511

 • Pomoćnik direktora

  Nikola Ercegovac, ing.građ.
  e-mail: nikola.ercegovac@cesting.hr
  tel: +385 31 234 512

 • Savjetnik direktora

  Marko Bagarić, dipl.ing.građ.
  e-mail: marko.bagaric@cesting.hr
  tel: +385 31 234 526

Financijsko-računovodstveni poslovi
Tomislav Kuna, dipl.oec. Voditelj odjela pratećih poslova tomislav.kuna@cesting.hr +385 31 234 530
Opći i pravni poslovi
Mario Klarić, dipl.iur. Voditelj skupine općih i pravnih poslova mario.klaric@cesting.hr +385 31 234 520
Održavanje i zaštita cesta
Hrvoje Petrović, mag.ing.aedif. Rukovoditelj operative hrvoje.petrovic@cestng.hr +385 31 234 541
Tehnička priprema
Zlatko Šaban, ing.građ. Samostalni referent tehničke pripreme zlatko.saban@cesting.hr +385 31 234 550
Signalizacija
Siniša Tatai, ing.prom. Voditelj gradilišta horizontalne signalizacije sinisa.tatai@cesting.hr +385 31 234 555
Mehanizacija
Željko Miličević, ing.cest.prom. Voditelj skupine mehanizacije zeljko.milicevic@cesting.hr +385 31 234 560

Nadcestarije

 • odgovorna osoba:
  Tadija Karalić, ing.građ.
 • Vinkovačka cesta 63 a, Osijek
 • tel.: + 385 31 234 504
 • fax.: + 385 31 234 581
 • E-mail: nc.osijek@cesting.hr
 • odgovorna osoba:
  Roman Rašić, građ.teh.
 • Osječka 7, Beli Manastir
 • tel.: + 385 31 701 880
 • fax.: + 385 31 701 527
 • E-mail: nc.beli.manastir@cesting.hr
 • odgovorna osoba:
  Anka Strelec, ing.građ.
 • Ciglana 8, Donji Miholjac
 • tel.: +385 31 631 773
 • fax.: +385 31 631 750
 • E-mail: nc.donji.miholjac@cesting.hr
 • odgovorna osoba:
  Mario Jackanić, ing.prom.
 • Lavoslava Ružičke 2, Đakovo
 • tel.: +385 31 813 421
 • fax.: +385 31 814 387
 • E-mail: nc.djakovo@cesting.hr
 • odgovorna osoba:
  Mladen Markotić, mag.ing.aedif.
 • Vatroslava Lisinskog 150, Našice
 • tel.: +385 31 613 502
 • fax.: +385 31 613 506
 • E-mail: nc.nasice@cesting.hr
 • odgovorna osoba:
  Ivica Lendić, građ.teh.
 • Vinkovačka cesta 63 a, Osijek
 • tel.: +385 31 234 505
 • fax.: +385 31 234 571
 • E-mail: nc.valpovo@cesting.hr
 • odgovorna osoba:
  Danijel Kozina, mag.ing.aedif.
 • Hrvoje Vukčića Hrvatinića 100, Vinkovci
 • tel.: +385 32 352 001
 • fax.: +385 32 352 002
 • E-mail: nc.vinkovci@cesting.hr
 • odgovorna osoba:
  Jasmin Hadžić, bacc.ing.traff.
 • Sajmište 172, Vukovar
 • tel.: +385 32 455 601
 • fax.: +385 32 430 336
 • E-mail: nc.vukovar@cesting.hr
 • odgovorna osoba:
  Branislav Prskalo, mag.ing.aedif.
 • Vukovarska 8, Županja
 • tel.: +385 32 835 101
 • fax.: +385 32 835 102
 • E-mail: nc.zupanja@cesting.hr
 • odgovorna osoba:
  Boris Čiča, struč.spec.ing.aedif.
 • Dalmatinska 71a, Orahovica
 • tel.: +385 33 675 492
 • fax.: +385 33 675 492
 • E-mail: nc.orahovica@cesting.hr