Osnovna djelatnost

Osnovna djelatnost tvrtke CESTING d.o.o. je održavanje i zaštita javnih cesta, te ostali radovi u građevinarstvu. Osim redovitog održavanja javnih cesta Društvo obavlja i radove građenja, rekonstrukcije i izvanrednog održavanja prometnica i ostalih infrastrukturnih objekata niskogradnje.

Društvo svoju djelatnost obavlja na području Osječko-baranjske i Vukovarsko-srijemske županije, te dijelom na području Virovitčko-podravske županije, odnosno administrativnom području Grada Orahovice.

Poslovi održavanja cesta određeni su nomenklaturom radova redovnog i izvanrednog održavanja cesta, a sve radnje su definirane Zakonom o cestama, Pravilnikom o održavanju cesta, Zakonom o sigurnosti prometa na cestama i ostalim podzakonskim aktima.

U obavljanu djelatnosti postoje radovi koji se mogu planirati, ali isto tako postoje radovi koji nastaju zbog iznenadnih pojava koje mogu biti uzrokovane klimatskim uvjetima, prometnim nezgodama ili kao posljedica nevremena i slično, a kod tih je radova izuzetno važno promptno djelovanje u smislu uklanjanja posljedica koje mogu nepovoljno utjecati na sigurno odvijanje prometa. Upravo iz tih razloga u društvu je organizirana dežurna služba od 0 do 24 sata.