O nama

Tvrtka Cesting društvo s ograničenom odgovornošću za održavanje cesta
Skraćeni naziv Cesting d.o.o.
Sjedište i adresa Osijek, Vinkovačka cesta 63a
Pravni oblik društvo s ograničenom odgovornošću
OIB 62759668985
Registarski sud Trgovački sud u Osijeku
MBS 30054700
IBAN (PBZ) HR6023400091100169172
IBAN (HPB) HR0623900011100432848
Direktor Stjepan Pintarić, mag.ing.aedif.
Predsjednik Nadzornog odbora Mirko Ivković, ing.građ.
Predsjednik Skupštine Petar Ivičić
Temeljni kapital 24.763.000,00 kuna

Cesting društvo s ograničenom odgovornošću za održavanje cesta osnovala je Osječko-baranjska županija temeljem članka 70. Zakona o javnim cestama (Narodne novine br. 100/1996.).

Skupština Osječko-baranjske županije je na 20. sjednici održanoj 04. travnja 1997. godine, donijela Odluku o osnivanju Društva Cesting d.o.o. sa sjedištem u Osijeku, Vukovarska 122, te je temeljem Izjave o osnivanju isto registrirano na Trgovačkom sudu u Osijeku.

Društvo je s radom započelo 01.02.1998. godine.

Po završetku izgradnje nove Upravne zgrade 2015. godine, Društvo mijenja svoje sjedište i seli na novu adresu u Osijeku, Vinkovačka cesta 63a, gdje se i danas nalazi i obavlja svoju djelatnost.

Skupština Osječko-baranjske županije na svojoj 23. sjednici održanoj 03. listopada 2008. godine (“Županijski glasnik” broj 12/08.), donijela je Odluku o privatizaciji trgovačkog društva Cesting d.o.o. Osijek.

Privatizacijom je izvršen prijenos određenog dijela poslovnih udjela tvrtke Cesting d.o.o. s Osječko-baranjske županije, kao jedinog osnivača i člana Društva na druge ugovorne strane, i to na Hrvatske ceste d.o.o., Virovitičko-podravsku županiju, te radnike Društva kao male udjeličare.

Daljnjim prijenosom poslovnih udjela, tvrtka Cesting d.o.o. ostala je u suvlasništvu Osječko-baranjske županije i malih udjeličara.

Organi Društva su Skupština, Nadzorni odbor i Uprava.

Skupštinu Društva čine svi članovi Društva. Svaki član Društva ima toliko glasova koliko poslovnih udjela drži u Društvu. Jedan udio čini jedan glas na Skupštini.

Nadzorni odbor čini pet članova. Skupština bira 4 člana (od kojih je jedan predstavnik radnika), te Osječko-baranjska županija imenuje jednog člana.

Upravu Društva čini jedan član Uprave – direktor koji zastupa Društvo pojedinačno i samostalno.

Direktora svojom odlukom imenuje Nadzorni odbor.